АКЦИИ

Акции и мероприятия

Бактылуу пайыз

Бонустук программа «Борбор Курулуш» курулуш компаниясы менен түзгөн келишимин башынан аягына чейин сактаган жана анын кыймылсыз мүлкүн сатып алган адамга бүтүмдүн 1%ын берүүнү көздөйт.

Бонустук программага төмөнкүлөр катыша албайт:
- “Борбор Курулуштун” коммерциялык бөлүмүнүн кызматкерлери;
- “Борбор Курулуштун” коммерциялык бөлүмүнүн кызматкерлеринин туугандары.
Бонус сиздер алып келген кардардын келишими түзүлгөндөн кийин берилет.
Бонустун суммасы «Борбор Курулуш» курулуш компаниясынын квартирасын сатып алуу учурунда агентке арзандатуу түрүндө, же накталай түрдө төлөп берилет.

Счастливый процент

Бонусная программа предполагает выдачу 1% суммы со сделки лицу, которое сопроводило сделку от начала до конца, и способствовало приобретению недвижимости у Строительной компании «Борбор Курулуш»

В бонусной программе не могут принимать участие:
• Сотрудники Коммерческого отдела «Борбор Курулуш»
• Родственники сотрудников Коммерческого отдела «Борбор Курулуш»
Сумма бонуса выдается после заключения договора с клиентом, которого привел агент.
Сумма бонусов выдается агенту в виде скидки при приобретении квартиры у СК «Борбор Курулуш», либо наличными.